صفحه شخصی فردین خوگر   
 
نام و نام خانوادگی: فردین خوگر
استان: خوزستان - شهرستان: اهواز
رشته: کارشناسی ارشد عمومی
تاریخ عضویت:  1393/03/03
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
10   نظر / همه نظرات